kop

Activiteiten

Binnen de Baptistengemeente van Alphen aan den Rijn worden verschillende activiteiten georganiseerd. Hieronder een indruk van een aantal van deze activiteiten.

Bijbelstudieavonden

In de wintermaanden worden weer bijbelstudieavonden georganiseerd. De avonden, zijn vrij toegankelijk voor iedere belangstellende. De aanvang is steeds om 20:00 uur. Vanaf 19:45 uur staan koffie en thee gereed.

De "Overdagkring"

De overdagkring is een groep mensen van onze gemeente, die regelmatig bijeenkomt. Zowel de leden en zij, die onder de pastorale zorg vallen, als de vrienden van de gemeente kunnen zich opgeven voor de bijeenkomsten. Alle belangstellenden zijn van harte welkom om eens een ochtend mee te maken.

Een kring komt eenmaal per maand bijeen om samen te spreken over het woord van God, om met elkaar van gedachten te wisselen over zaken van geloof en leven, om elkaar te steunen, op te bouwen in het geloof en te bemoedigen; waar nodig terecht te wijzen en zo de gemeenschap met God en met elkaar te beleven. Op zo'n bijeenkomst wordt na een kopje koffie of thee een inleiding gegeven over het onderwerp. Daarna wordt daar aan de hand van een aantal vragen verder over doorgepraat. Ook na afloop van het onderwerp is er nog verdere gelegenheid voor onderling contact.

De kring komt bijeen om 10.00 uur in de Triomfatorkapel. De kringbijeenkomsten hebben als doel de deelnemers te laten groeien in geloof en in geloofgemeenschap. Als tegenhanger van het individualisme in de wereld met als gevolg 'vereenzaming', wil de kring geloofsopbouw, saamhorigheid, vertrouwen en persoonlijke aandacht voor en naar elkaar bieden. Bij het ouder worden ervaren velen en ook christenen dat men eenzamer wordt.

Voor deze kringochtend kunt u van mij vooraf een korte inleiding met enkele gespreksvragen ontvangen. Neemt u reeds deel aan deze kring ontvangt u de inleiding met de vragen automatisch. Vanaf 10 voor 10 staat de koffie of thee voor u klaar, we starten om 10.00 uur en sluiten af om 11.45 uur.

Vrouwenochtenden

Iedere eerste dinsdagmorgen van de maand hebben we een vrouwenkoffieochtend. We luisteren dan met elkaar naar een onderwerp, dat als doel heeft ons geloof op te bouwen. Het begint om half 10, en vanaf 9 uur staat de koffie en de thee al klaar. Na de lezing behandelen we in kleine groepjes de vragen n.a.v het onderwerp. Om ca. half 12 gaan we weer naar huis.

Eén keer per jaar hebben we een vrouwendag. 's Morgens een lezing, dan lunchen we met elkaar, en 's middags een gezellige ontspanning. Zo krijgen we als zusters een fijne band met elkaar.

Ouderenwerk

Onze ouderen in de gemeente worden 1x per maand bezocht door de bezoekdames. Het doel van het ouderenwerk is om hen zoveel mogelijk bij het wel en wee van de gemeente betrokken te houden. Verder verzorgen we het Kerstfeest, en een paar keer per jaar een gezellige middag.

Commissie van Beheer (CvB)

De raad der Baptistengemeente te Alphen aan den Rijn is onder meer belast met het beheer over en het onderhoud van de eigendommen van de gemeente. Beheer en onderhoud van ons gebouw, evenals onderhoud van de pastorie, zijn door de raad gedelegeerd aan de Commissie van Beheer.

Voor de verhuur van de zalen is de coördinator zalenverhuur het aanspreekpunt. Tevens zorgt hij voor de administratieve en praktische zaken rondom de verhuur. Hij delegeert een deel van zijn taken aan gemeenteleden die ingezet worden bij de dienstverlening tijdens de verhuur.

Voor verdere informatie over zaalverhuur: Klik hier voor meer informatie

Heeft u nog vragen of wilt u nadere informatie over het werk van de Commissie van Beheer dan kunt u zich wenden tot de secretaris van de commissie. Klik hier voor informatie adres

Zendings en Evangelisatie Commissie (ZEC)

Doel van de commissie:
Het is het doel van de commissie om activiteiten te ontplooien, te stimuleren en te ondersteunen, die in, vanuit en namens de gemeente plaats kunnen vinden ter verdere verbreiding van het Evangelie en ter ondersteuning van zendingsactiviteiten in binnen- en buitenland.

Zending

Vanuit de gemeente zijn diverse mensen uitgegaan om elders werkzaam te zijn en het het evangelie door te geven.

Kees en Evelien de Gier, Port au Prince Haïti

In 1983 zijn Kees en Evelien de Gier vertrokken naar Haïti in het Caraïbisch gebied. Daar zijn hun kinderen geboren: Marc, Peter en Mathias. Haïti deelt samen met buurland Dominicaanse Republiek het eiland Hispaniola, dat ligt tussen Jamaica, Puerto-Rico en Cuba. Het land is arm, de werkeloosheid hoog, er zijn nauwelijks bodemschatten en de politieke situatie al jarenlang onrustig door diverse staatsgrepen en dreigende burgeroorlog.

Kees en Evelien maakten aanvankelijk deel uit van een team dat werd uitgezonden door een Nederlandse christen zakenman om in Haiti werkgelegenheid te creëren.

In de loop der jaren is de samenstelling van het team veranderd en zijn er verschillende projecten gestart, zoals het vervaardigen van fotolijstjes, handbeschilderde T-shirts, souvenirs en andere toeristenartikelen (“handicraft”). Na een aantal jaren werd de productie van handicraft overgedragen aan Haitiaanse partners, waar tot op de dag van vandaag nog zo'n 250 mensen werkzaam zijn. In 2004 zijn Kees en Evelien met een nieuwe partner, Stefan Vervloet, een grafkistenfabriek begonnen. Gaandeweg wordt de productie nu uitgebreid naar houten meubelen zoals keukenkastjes.

Kees en Evelien hebben nog steeds als primair doel: werkgelegenheid creeren, zodat de mensen in staat zijn hun gezin te onderhouden. Elke werknemer onderhoudt direkt en indirekt ongeveer 9 mensen. Naast het werk in de fabriek helpen Kees en Evelien ook met de logistiek van kleine projectjes van “Stichting Projecthulp Haiti”, zoals een computerklas, kerkbanken, een waterpomp project, en muziekinstrumenten voor gehandicapte kinderen (zie ook www.projecthulp.nl).

Kees & Evelien & Stefan hopen naast de werkgelegenheid die zij bieden in de fabriek, nog meer te betekenen voor deze mensen en hun gezinnen. Zij werken hierin samen met de organisatie HPCD (Haitian Partners for Christian Development). Zo wordt er bijvoorbeeld gedacht aan de mogelijkheid van bijscholing, voorlichting over hygiene, financien en gezinsleven, etc. Helaas zal dat nog even toekomst blijven daar eerst gewerkt moet worden aan het rendabel maken van de grafkisten- en meubelproductie.

Na jarenlang actief geweest te zijn in de internationale gemeente “Quisqueya”,  zijn de de Giers nu vaste bezoekers van de Haitiaanse kerk “Eglise du Communauté Evangélique d’Haiti”, terwijl Stefan Vervloet met zijn gezin het “Fellowship House” als gemeente heeft, een laagdrempelige kerk waar vooral Haitiaanse (en buitenlandse) zakenmensen worden uitgenodigd. Daarnaast is Evelien betrokken bij een gebedsgroep op de school van Mathias.

Henk en Trijnie van Dorp

Henk en Trijnie van Dorp hebben 3 kinderen. Zij studeerden beiden op de Evangelische Bijbelschool te Doorn (nu: Veenendaal) waar ze ook elkaar leerden kennen. Henk is sinds 1984 in België en samen zijn ze (getrouwd) sinds 1986 werkzaam in België als zendelingen bij de Belgische Evangelische Zending (website: www.bez.be).

Na een eerste oriënterend jaar zijn zij sinds 1985 betrokken geraakt bij het gemeentestichtend werk in Geraardsbergen (Oost-Vlaanderen). Zijn taken daar liggen vooral in: leiding geven, onderwijs en evangelisatie. De gemeente Geraardsbergen groeide door de jaren uit van 7 mensen bij de start in 1981 tot ongeveer 150-200 mensen nu. Zie verder website: http://www.levensbron.be

Sinds 1995 mochten Henk en Trijnie samen met anderen de eerste stappen zetten tot de start van een nieuwe "dochter-gemeente" in Brakel (10 km. westelijk van Geraardsbergen). Sinds september 2001 zijn ze daar nu volledig bij betrokken en hebben ze daar nu ook wekelijkse zondagdiensten (ongeveer 25-30 personen). Zie verder website: http://www.evangelischechristenenbrakel.be